Substancje aktywne środków ochrony roślin w 2024.

Substancje aktywne na 2024 rok.

Często słyszymy, że wycofywane są substancje aktywne środków ochrony roślin i tym samym mamy co raz mnie produktów pomagając chronić plantacje przed agrofagami i produkować bezpieczną żywność. 

A jak jest naprawdę?

Odpowiedź jest nieoczywista, ponieważ z jednej strony liczba substancji aktywnych maleje z każdym rokiem natomiast rośnie liczba dostępnych środków ochrony roślin. Jest to ciekawa zależność lecz dzisiaj skupmy się jedynie na substancjach aktywnych.

Na dzień 1 Stycznia 2024 roku dostępnych w Polsce jest 276 substancji aktywnych zarejestrowanych w rożnych grupach środków ochrony roślin. 

Jestem ciekaw jak wy oceniacie dostępność substancji aktywnych w porównaniu do waszych potrzeb?

Wiadomo już dzisiaj że pula dostępności substancji aktywnych skurczy się w tym roku o przynajmniej 10 pozycji (abamektyna; benfluralina; bentiawalikarb izopropylowy; dimoksystrobina; ipkonazol; metiram; S-metolachlor; sulfoksaflor; tifensulfuron metylu; triflusulfuron metylu).
Mam tu dla Ciebie mały dodatek. Wymienione substancje są pogrubione, więc z pewnością je zauważysz.

Zachęcam tu do śledzenia tego artykułu ponieważ będzie on rozszerzony o stosowne daty oraz aktualizowany w ciagu roku.

Przechodząc do sedna to poniżej będę prezentował wszystkie substancje aktywne z podziałem na poszczególne grupy w kolejności alfabetycznej. Sądzę, że będzie to najlepsza opcja aby zapoznać się z 276 substancjami aktywnymi.

Akarycydy

Służą do regulacji pajęczaków w uprawach roślinnych. W rolnictwie są to głównie przędziorki. 

Mamy tu 24 substancje czynne.

(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol
(E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu 
(E,Z)-3,13-octan oktadekadienylu
abamektyna
acekwinocyl
acetamipryd
bifenazat
chlofentezyna
cyflumetofen
dodekano-1-ol
fenazachina
fenpiroksymat
fostiazat
heksytiazoks
kwasy tłuszczowe C14 do C20
milbemektyna
Octan (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-ylu 
Octan (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-ylu 
Octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu
Octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu
olej z pomarańczy
pirydaben
tebufenpirad
tetradekanol-1-ol 

Bakteriocydy

Służą do ograniczania szkód powodowanych przez bakterie, tak zwanych chorób bakteryjnych.

Mamy do dyspozycji 2 substancje aktywne.

Bacillus amyloliquefaciens 
miedź w postaci tlenochlorku miedzi 

Dezynfekanty 

Służą do dezynfekcji gleby, pomieszczeń, maszyn i narzędzi przeznaczonych do produkcji roślinnej.

Dostępne są 2 substancje aktywne.

dazomet
kwas benzoesowy

Fungicydy

Są to środki ochrony roślin przeznaczone do ograniczenia sprawców chorób roślin powodowanych przez grzyby.

Dostępne są 93 substancje aktywne.

ametoktradyna
amisulbrom
Aureobasidium pullulans
azoksystrobina
Bacillus amyloliquefaciens 
bentiawalikarb izopropylowy
benzowindyflupyr
biksafen
boskalid
bromukonazol
bupirymat
Candida oleophila
cerewisan
chlorotoluron
chlorowodorek propamokarbu
Coniothyrium minitans 
cyflufenamid
cyjazofamid
cymoksanil
cyprodynil
difenokonazol
dimetomorf 
dimoksystrobina
ditianon
dodyna
eugenol
fenheksamid
fenpikoksamid
fenpropidyna
fluazynam
fludioksonil
fluksapyroksad
fluoksastrobina
fluopikolid
fluopyram
flutolanil
folpet
fosetyl glinu (III) 
fosfonian dipotasu
fosfoniany potasu
geraniol
Gliocladium catenulatum
hymeksazol
imazalil
ipkonazol
izofetamid
kaptan
krezoksym metylu
mandestrobina
mandipropamid
mankozeb
mefentriflukonazol
mepanipirym
metalaksyl
metam sodu
metiram
metkonazol
metrafenon
miedź
miedź w postaci tlenku miedzi (I)
miedź w postaci tlenochlorku miedzi 
miedź w postaci trizasadowego siarczanu miedzi (II)
miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) 
oksatiapiprolina
penkonazol
pentiopirad
Phlebiopsis gigantea szczep VRA 1835
piraklostrobina
pirymetanil
propamokarb w formie chlorowodorku propamokarbu
proquinazyd
protiokonazol 
Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134
pyriofenon
Pythium oligandrum
Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02
sedaksan
siarka
siltiofam
spiroksamina
tebukonazol 
tetrakonazol
Trichoderma asperellum
Trichoderma atroviride
Trichoderma gamsi
Trichoderma harzianum Rifai
trifloksystrobina
tritikonazol
tymol
walifenalat
wodorotlenek miedzi 
wodorowęglan potasu
zoksamid

Herbicydy

Preparaty te stosuje się do redukcji chwastów lub roślin uprawnych, które są niepożądane w uprawie głównej.

Dostępnych jest 81 substancji aktywnych.

2,4-D
aklonifen
amidosulfuron
aminopyralid
beflubutamid
benfluralina
bensulfuron metylowy
bentazon
bifenoks
chinomerak
chizalofop-P etylu
chizalofop-P tefurylu
chlomazon
chlopyralid
cykloksydym
diflufenikan
dikamba
dimetachlor
dimetenamid-P
etofumesat
fenmedifam
fenoksaprop-P etylu
flazasulfuron
florasulam
fluazyfop-P butylu
flufenacet
flurochloridon
fluroksypyr
fluroksypyr-meptyl
foramsulfuron
glifosat
halauksyfen metylu – Arylex
imazamoks
izoksadifen etylu
izoksaflutol
jodosulfuron metylosodowy
karfentrazon etylu
kletodym
klodinafop
kwas nonanowy
kwas octowy
kwas pelargonowy
lenacyl
MCPA 
mekoprop-P
metamitron
metazachlor
metobromuron
metrybuzyna
metsulfuron metylu
mezosulfuron metylowy
mezotrion
napropamid
nikosulfuron
oksyfluorofen 
pendimetalina
penoksulam
petoksamid
pikloram
pikolinafen
pinoksaden
piroksulam
pirydat
propachizafop
propoksykarbazon sodu
prosulfokarb
prosulfuron
pyraflufen etylowy 
rimsulfuron
S-metolachlor
siarczan (VI) żelaza (II)
sulfosulfuron
sulkotrion
tembotrion
terbutylazyna
tienkarbazon metylu
tifensulfuron metylu
tribenuron metylu
trichlopyr
triflusulfuron metylu
tritosulfuron

Insektycydy

Zaliczmy tu środki ochrony roślin do ograniczania liczebności owadów w uprawach roślinnych, a także w magazynach i opakowaniach.

Aktualnie zarejestrowane są 32 substancje aktywne

azadyrachtyna
Bacillus thuringiensis
Beauveria bassiana
benzoesan emamektyny
chlorantraniliprol
Cydia pomonella Granulosis Virus
cyjanotraniliprol
cypermetryna
deltametryna
esfenwalerat
etofenproks
flonikamid
fluorek sulfurylu
flupyradifuron
formetanat
fosforek (III) magnezu (II)
gamma-cyhalotryna
Isaria fumosorosea, szczep Apopka 97
lambda-cyhalotryna
maltodekstryna
Metarhizium anisopliae
mieszanina terpenów QRD 460
olej parafinowy
olej rzepakowy
Paecilomyces fumosoroseus 
pirymifos metylowy
pirymikarb
piryproksyfen
pyretryny
spinetoram
spinosad
spirotetramat
sulfoksaflor
tau-fluwalinat 
tebufenozyd
teflutryna
wirus granulozy zwójki siatkóweczki

Moluskocydy

Produkty te służą do regulacji populacji ślimaków w uprawach roślinnych.

Dostępne są 4 substancje aktywne

fosforan III żelaza
metaldehyd
metam sodu
pirofosforan żelaza

Nematocydy

Preparaty te służą do redukcji szkodliwych nicieni żyjących głównie w glebie.

Mamy tu do dyspozycji  1 substancje aktywną

wyciąg z czosnku

Regulatory wzrostu

Są to środki ochrony roślin, które wykorzystuje się do wpływania na różne procesy rozwojowe roślin, takie jak wzrost, procesy oddychania, dojrzewanie oraz magazynowanie.

Dostępne są tu 24 substancje aktywne.

1-dekanol 
1-metylocyklopropen
1-naftyloacetamid
1,4-dimetylonaftalen
5-nitrogwajakolan sodu
6-benzyloadenina
6-benzyloaminopuryna
chlorek chlormekwatu – 300 g
chlorek mepikwatu
daminozyd
ekstrakt olejowy z mięty zielonej
etefon
etylen
gibereliny GA4+7
hydrazyd maleinowy
kwas 1-naftylooctowy
kwas 5-(3-indolilo)masłowy
kwas giberelinowy GA3
kwas S-abscysynowy 
orto-nitrofenolan sodu 
paklobutrazol
para-nitrofenolan sodu
proheksadion wapnia
trineksapak etylu 

Repelenty

Preparaty do odstraszania organizmów żywych takich jak np, owady lub dzikie zwierzęta.

Dostępne są 4 substancje aktywne.

olej rybi
piasek kwarcowy
tłuszcz owczy
ziram

Rodentycydy

Są to preparaty do redukcji gryzoni, które mogą niszczyć plony lub zanieczyszczać odchodami produkty rolne.

Dysponujemy 2 substancjami aktywnymi.

fosforek (III) glinu (III)
fosforek cynku

Stymulatory odporności

Są to preparaty biologiczne głównie biologiczne, które indukują procesy chemiczne dziki, którym roślina staje się bardziej odporna na potencjalnego patogenu. Głównie są to wirusy.

Dostępnych jest 5 substancji aktywnych

COS-OGA
laminaryna 
łagodny izolat VC1 wirusa mozaiki pepino
łagodny izolat VX1 wirusa mozaiki pepino
Pepino mosaic virus, szczep CH2

Daj znać czy takie informacje są dla Ciebie wartościowe i podziel się swoją opiną na temat rynku środków ochrony roślin w 2024.
Zapraszam do śledzenia a możesz to łatwo zrobić rejestrując się na newletter aby każdego miesiąca otrzymywać najświeższe informacje o tym co dzieje się na rynku środków ochrony roślin.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *